Test

Köpinformation 

AB Värme&Kylproffsen Sweden (VKproffsen) med över 12000 klimatanläggning installationer är Panasonic Pro Partner.Vi är totalentreprenad när det gäller klimatanläggningar till kommersiella fastigheter och privata kunder. Vi säljer inte bara en produkt utan leverera vi funktion från beställning till färdig installation.

Vi arbetar med produkter som är av hög kvalité bra priser och är lämpade för nordiskt klimat. Vår Kvalitet och yrkeskunskap ger extra köptrygghet.

Vi är certifierade klimatanläggning Entreprenörs företag  med företags certifiering INCERT C1135 enligt EU 2015/2067. Alla våra tekniska personaler och installatörer är certifierade INCERT Enligt F-gaser EU 2015/2067 och SFS 2016 1128 med högsta kategori I.

Den nya F-gasförordningen (517/14) förbjuder försäljning av de flesta typer Klimatanläggningar om det inte kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat som oss.

ALLMÄNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER

Installationer och tjänster

Vi erbjuder standardinstallationer. För varje installation ingår arbete, material, restid och förberedelser. Specifika villkor och vad som ingår i respektive installation finns specificerat. Vid köp av tilläggstjänster från VKproffsen anges vad som ingår i respektive tilläggstjänst. Som kund, ska du ha läst igenom vad som ingår i den installation du har valt. Du har också ansvar för att se till att de förutsättningar som specificeras i installationen uppfylls vid installationstillfället.

 

Tilläggstjänster

Om du vill ha hjälp med mer än det som ingår i en vanlig standardinstallation, kan du avtala detta direkt med installatör och extra kostnader betalas direkt till installatören.

Väntetid för installation

Väntetid för installation kan variera beroende på säsong, tillgänglighet och yttre omständigheter som tex väder, strejk, sjukdom. Normal väntetid för installation är 1-3 veckor.

Tillstånd

Vi på VKproffsen förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig VKproffsen alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader debiteras dig som kund.

Rotavdrag

Vid en installation har du (privatperson) möjlighet att utnyttja rotavdraget.

Elinstallation

El installation ingår i installationen specificeras på varje installation. Var noga med att kontrollera vad som ingår i den installation du beställer.

Installation på hög höjd

Vissa produkter kan installeras på en lite högre höjd. I våra standardinstallationer specificeras viken höjd som maximalt ingår som standard. Om du önskar installation på en höjd över maxhöjd, kan du förhandla detta direkt med installatören, mot en extra kostnad. På alla höjder över 3 meter tillkommer dessutom “risktillägg”. På arbeten över fyra meter kan skylift behövas, denna kostnad faller på dig som kund, men be gärna installatören om hjälpa att hyra den. Berätta om dina önskemål för installatören innan installationen, så ni kan komma överens om vilka extra förberedelser som krävs och vem som ska göra vad.

Förberedelser för kund

Vilka förberedelser som krävs specificeras för varje installation och det är ditt ansvar som kund att se till att genomföra alla förberedelser som krävs enligt villkor för installation. Om installatören anländer till platsen och inte kan genomföra installationen, debiteras du som kund, en bomkörningsavgift.

Resa och resetillägg

Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för vägtulls avgifter, parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör och eventuella extra kostnader debiteras du som kund.

Avbokning

Om avbokning sker senare än 24 timmar innan installationen är inbokad kommer du, som kund, att få betala för bomkörning. Du kan även tvingas betala för bomkörning om förutsättningarna för installation inte uppfylls vid installationstillfället och installatören därför inte har möjlighet att utföra den aktuella installationen.

F-gasförordningen

FÖRETAGS CERTIFIERING C1135
 
 
 

F-GASFÖRORDNINGEN

F-gasförordningen (EU/517/2014)kräver att vissa av våra produkter installeras av en certifierad kyltekniker. Det handlar om produkter där en köldmediekrets sluts vid installationen.

I F-gasförordningen står Icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat.

Alla produkter där köldmediekretsen sluts vid installationen så som klimatanläggningar som är split-aggregat, luft-luft värmepumpar / luft-vatten värmepumpar  / luftkonditioneringar och etc.

VKproffsen är certifierade klimatanläggning entreprenörs företag  med företags certifiering

INCERT C1135 enligt EU 2015/2067.

ROT-AVDRAG

När du köper tjänster som installation, service och reparation av klimatanläggningar av oss, kan du utnyttja ROT-avdraget. Med rotavdraget får du ned kostnaden på din ovan nämnda tjänster.

Du behöver uppge vid beställning Ditt personnummer och Fastighetsbeteckningen för den fastighet där arbetet ska utföras.

Glöm inte att du själv är ansvarig för att du är berättigad till ROT-avdrag. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som VKproffsen dragit av, har Vi rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.

Villkor för ROT-avdrag

Du får maximalt göra rut- och rotavdrag om 50 000 svenska kronor per år.

Om ni är två ägare till fastigheten, kan ni ansöka om rotavdrag tillsammans. Det innebär att ni kan göra avdrag på 100 000 kronor.

Skatteverket ställer bl.a. följande krav, för att rotavdraget ska gå igenom:

Du måste ha fyllt 18 år

Du ska ha svenskt personnummer och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige

Du måste stå som ägare till den fastighet där projektet utförs senast vid betalningsdatum

Din fastighet måste vara minst 5 år gammal

Du måste själv ha betalat för tjänsten

Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt

ROT-avdrag får utnyttjas av småhusägare, däribland kolonilott- och fritidsbostadssägare, samt bostadsrättsinnehavare. För bostadsrätter är det endast möjligt att utnyttja rotavdrag för arbete som utförs inomhus, eftersom utsidan ägs av bostadsrättsföreningen.

Företaget som utför installationen måste ha F-skatte sedel

Läs mer om rotavdraget hos Skatteverket

VKproffsen drar av Rot-avdrag beloppet för tjänster som är berättigade av totala inköps priset redan i början så kallas fakturamoddelen.

VKproffsen ansöker om resterande beloppet som rotavdrag med dina uppgifter,personnummer och fastighetsbeteckning hos skatteverket. Glöm inte att du själv är ansvarig för att du är berättigad till ROT-avdrag. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som VKproffsen dragit av, har Vi rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.

Det är viktigt att du lämnar dina uppgifter Ditt personnummer och Fastighetsbeteckningen vid beställning av våra tjänster för Rot-avdrag reduktion.

BETALNING

2019-11-27

Alla betalningar till oss sker vid leverans av varor och/eller tjänster eller förkottbetalning.

Kortbetalning eller Swish betalning

Du har möjligheten att betala din inköp med Mastercard eller VISA med 3D Secure teknologin direkt vid leverans med våra mobila kortterminal (Handelsbanken) eller Swish.

Förskottsbetalning

Betalning sker till bankgiro-konto 608-5971.

Vid betalning ange namn och ordernummer. det tar ca. 2-3 bankdagar från betalningsdatum.

Leveransvillkor

LEVERANS

Efter när du har beställd vår tjänst på www.vkproffsen.se får du orderbekräftelse. Inom kort får du en tidsbokning. Vid bokade tid levererar vi allt som är beställd.

Leveranstid

Leveranstid varierar under hög och låg säsong.

Felsökning, Service och reparation ca1 till 3 arbetsdagar.

Installation klimatanläggning normal 1 till 2 veckor.(med reservation för slutförsäljning)

Omständigheter som är utanför VKproffsens kontroll kan leveranstiden förlängd som strejk, dåligt väder och etc.

VKproffsen informerar dig ändring av leveranstider angående produkt och/eller tjänster.

Fraktskador

Transportskador som är synliga på emballaget måste skrivas på fraktsedel vid mottagande, samt anmälas till transportbolaget och VKproffsen. Kvittera inte mottagandet förrän eventuell felaktighet har noterats på fraktsedel (fraktföretagets kvittensdel) Var noga med att kontrollera din försändelse vid mottagandet, att du fått riktigt antal kolli jämfört med frakthandlingen och att allt gods är oskadat.

Transportskador som inte är synliga på emballaget måste anmälas inom 3 dagar från mottagandet, dvs. uppackning av vara måste ske omgående. Transportskador som inte anmälts inom 3 dagar från mottagande ersätts ej.

Det är alltid du som kund som skall reklamera & framställa ersättningskrav. Detta görs direkt till transportören, enligt deras gällande rutiner.

Det är bra om du behåller allt emballage.

Fraktpris

Fraktpriset beror på vad det du beställer kostar och hur stort det är. Du ser automatiskt fraktpriset i din varukorg och priset justeras automatiskt om du lägger till eller tar bort produkter. Fraktpriset redovisas också i den orderbekräftelse som du får via email i samband med din beställning.

Paket

Leverans sker med PostNord till närmaste utlämningsställe.

Pallgods

Leverans av pallgods sker direkt till angiven leveransadress. Godset lämnas alltid på närmaste plats, som är framkomlig för transportörens fordon. Det är viktigt att du i dina kunduppgifter anger ett telefonnummer, där du lätt kan nås under dagtid.

Som kund ansvarar du för att informera om var godset ska lastas av. Saknas information om var kund önskar att godset placeras, utser föraren en lämplig plats.

Normalt görs ett försök att köra ut godset. Utkörning sker vardagar mellan 08:00 och 16:00. Finns ingen mottagare på plats levereras godset till närmaste utlämningsställe för avhämtning. Ny utkörning kan beställas via transportören till en extra kostnad som debiteras av transportören.

GARANTIER

Garantivillkoren för privatpersoner enligt Konsumentköplagen:

Garantin gäller för fabrikationsfel, inte skador som orsakats av en olyckshändelse eller för att du hanterat varan fel.

Panasonic Luft-luft och luft-vatten värmepumpar 3 års totalgaranti. 5 års kompressor garanti (endast material ex arbete).

Garantivillkoren för juridiska personer (företag, organisationer) enligt Köpslagen:

Panasonic Luft-luft och luft-vatten värmepumpar 1 års totalgaranti.

För att garantin skall gälla krävs produkt och installations tillsammans såld av VKproffsen.

Kompressorgaranti

Kund har rätt att få en ny kompressor, om kunden kan påvisa fel på den befintliga. Kunden ansvarar själv för att den nya kompressorn monteras korrekt. VKproffsen kan neka kunden en ny kompressor om kunden verkar ha fel, eller att orsaken till felet beror på bristfällig skötsel, bristfällig eller hantering, skadegörelse el. dyl.

Kundens ansvar

Kostnader för felsökning eller monteringsarbete där VKproffsen inte informerats och i förhand godkänt att arbete skall utföras ersätts inte. Beror felet däremot på felaktigt handhavande kommer kunden själv att debiteras besöket. Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial såsom filter etc. Inga anspråk på kringkostnader kan heller ställas på till exempel förlorad energibesparing etc.

Reklamtion

Många problem kan åtgärdas genom att gå genom bruksanvisning av produkten. Annars kontakta oss eller göra en reklamation.

Som privat kund Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera en vara under förutsättning att varan är behäftad med ursprungsfel. Men vänta inte med att påtala felet. Vänligen fyll i vårt reklamationsformulär och invänta respons innan du skickar tillbaka några varor. Vi kontaktar dig med de uppgifter som du behöver för att skicka tillbaka varorna till oss.

I de fall då konsumenten, på riktiga grunder, reklamerar köpet gör VKproffsen en återbetalning samt utbetalar ersättning för eventuella kostnader (tex returfrakt) inom 30 dagar från den dag då vi mottagit meddelandet.

Vid eventuella tvister i samband med reklamation så följer vi naturligtvis Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Mer information

Pröva tvister med hjälp av utomstående organ

ÅNGERRÄTT

Du som privatperson har enligt lag 14 dagars ångerrätt. Vid köp av produkt kombinerat med installation är ångerrätten gällande till 24 timmar innan installationen påbörjas, dock längst i 14 dagar. Installationen ses som påbörjad på utsatt starttid.

Alla returer återsänds ända till dörr, med exempelvis Postnord.

Följande måste dock uppfyllas vid åberopade av ångerrätt:

Produkten ska returneras i väsentligt oförändrat skick

Produkten får ej vara använd eller trasig.

Produkten skall returneras i originalförpackning samt med inneremballage.

Produkten skall vara komplett med samtliga tillbehör och originalhandlingar.

Om ovanstående punkter inte uppfylls så kan vi inte godkänna din retur och varan returneras tillbaka till dig samtidigt som du debiteras för fraktkostnaden.

Kontakta oss först via e-mail på info@vkproffsen.se eller per telefon innan du returnerar en vara. Du får då information av oss om hur du går tillväga med returen. Önskar du returnera en vara så står du själv för returfrakten.

Vid ånger av tjänst/installation

Vid ånger av tjänst/installation gäller att ångerrätt löper ut senast 24 timmar innan utförande av tjänst påbörjas. Tjänster ses som påbörjade på utsatt starttid.

Beställningsvaror

Ångerrätt enligt Distansavtalslagen gäller ej för beställningsvaror eftersom dessa är speciellt beställda från leverantör. Varan kan alltså inte avbeställas efter det att beställningsprocessen påbörjats och ej heller returneras efter leverans.

Skötsel av produkt

Om din produkt av någon anledning skulle krångla så kan det finnas många anledningar till detta, Se till att gå igenom bruksanvisning av produkten  för att du ska kunna ta hand om din produkt på allra bästa sätt.

Köpinformation

AB Värme&Kylproffsen Sweden (VKproffsen) med över 12000 klimatanläggning installationer är Panasonic Pro Partner.Vi är totalentreprenad när det gäller klimatanläggningar till kommersiella fastigheter och privata kunder. Vi säljer inte bara en produkt utan leverera vi funktion från beställning till färdig installation.

Vi arbetar med produkter som är av hög kvalité bra priser och är lämpade för nordiskt klimat. Vår Kvalitet och yrkeskunskap ger extra köptrygghet.

Vi är certifierade klimatanläggning Entreprenörs företag  med företags certifiering INCERT C1135 enligt EU 2015/2067. Alla våra tekniska personaler och installatörer är certifierade INCERT Enligt F-gaser EU 2015/2067 och SFS 2016 1128 med högsta kategori I.

Den nya F-gasförordningen (517/14) förbjuder försäljning av de flesta typer Klimatanläggningar om det inte kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat som oss.

ALLMÄNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER

Installationer och tjänster

Vi erbjuder standardinstallationer. För varje installation ingår arbete, material, restid och förberedelser. Specifika villkor och vad som ingår i respektive installation finns specificerat. Vid köp av tilläggstjänster från VKproffsen anges vad som ingår i respektive tilläggstjänst. Som kund, ska du ha läst igenom vad som ingår i den installation du har valt. Du har också ansvar för att se till att de förutsättningar som specificeras i installationen uppfylls vid installationstillfället.

Tilläggstjänster

Om du vill ha hjälp med mer än det som ingår i en vanlig standardinstallation, kan du avtala detta direkt med installatör och extra kostnader betalas direkt till installatören.

Väntetid för installation

Väntetid för installation kan variera beroende på säsong, tillgänglighet och yttre omständigheter som tex väder, strejk, sjukdom. Normal väntetid för installation är 1-3 veckor.

Tillstånd

Vi på VKproffsen förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig VKproffsen alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader debiteras dig som kund.

Rotavdrag

Vid en installation har du (privatperson) möjlighet att utnyttja rotavdraget.

Elinstallation

El installation ingår i installationen specificeras på varje installation. Var noga med att kontrollera vad som ingår i den installation du beställer.

Installation på hög höjd

Vissa produkter kan installeras på en lite högre höjd. I våra standardinstallationer specificeras viken höjd som maximalt ingår som standard. Om du önskar installation på en höjd över maxhöjd, kan du förhandla detta direkt med installatören, mot en extra kostnad. På alla höjder över 3 meter tillkommer dessutom “risktillägg”. På arbeten över fyra meter kan skylift behövas, denna kostnad faller på dig som kund, men be gärna installatören om hjälpa att hyra den. Berätta om dina önskemål för installatören innan installationen, så ni kan komma överens om vilka extra förberedelser som krävs och vem som ska göra vad.

Förberedelser för kund

Vilka förberedelser som krävs specificeras för varje installation och det är ditt ansvar som kund att se till att genomföra alla förberedelser som krävs enligt villkor för installation. Om installatören anländer till platsen och inte kan genomföra installationen, debiteras du som kund, en bomkörningsavgift.

Resa och resetillägg

Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för vägtulls avgifter, parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör och eventuella extra kostnader debiteras du som kund.

Avbokning

Om avbokning sker senare än 24 timmar innan installationen är inbokad kommer du, som kund, att få betala för bomkörning. Du kan även tvingas betala för bomkörning om förutsättningarna för installation inte uppfylls vid installationstillfället och installatören därför inte har möjlighet att utföra den aktuella installationen.

F-gasförordningen

FÖRETAGS CERTIFIERING C1135

F-GASFÖRORDNINGEN

F-gasförordningen (EU/517/2014)kräver att vissa av våra produkter installeras av en certifierad kyltekniker. Det handlar om produkter där en köldmediekrets sluts vid installationen.

I F-gasförordningen står Icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat.

Alla produkter där köldmediekretsen sluts vid installationen så som klimatanläggningar som är split-aggregat, luft-luft värmepumpar / luft-vatten värmepumpar  / luftkonditioneringar och etc.

VKproffsen är certifierade klimatanläggning entreprenörs företag  med företags certifiering

INCERT C1135 enligt EU 2015/2067.

ROT-AVDRAG

När du köper tjänster som installation, service och reparation av klimatanläggningar av oss, kan du utnyttja ROT-avdraget. Med rotavdraget får du ned kostnaden på din ovan nämnda tjänster.

Du behöver uppge vid beställning Ditt personnummer och Fastighetsbeteckningen för den fastighet där arbetet ska utföras.

Glöm inte att du själv är ansvarig för att du är berättigad till ROT-avdrag. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som VKproffsen dragit av, har Vi rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.

Villkor för ROT-avdrag

Du får maximalt göra rut- och rotavdrag om 50 000 svenska kronor per år.

Om ni är två ägare till fastigheten, kan ni ansöka om rotavdrag tillsammans. Det innebär att ni kan göra avdrag på 100 000 kronor.

Skatteverket ställer bl.a. följande krav, för att rotavdraget ska gå igenom:

Du måste ha fyllt 18 år

Du ska ha svenskt personnummer och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige

Du måste stå som ägare till den fastighet där projektet utförs senast vid betalningsdatum

Din fastighet måste vara minst 5 år gammal

Du måste själv ha betalat för tjänsten

Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt

ROT-avdrag får utnyttjas av småhusägare, däribland kolonilott- och fritidsbostadssägare, samt bostadsrättsinnehavare. För bostadsrätter är det endast möjligt att utnyttja rotavdrag för arbete som utförs inomhus, eftersom utsidan ägs av bostadsrättsföreningen.

Företaget som utför installationen måste ha F-skatte sedel

Läs mer om rotavdraget hos Skatteverket

VKproffsen drar av Rot-avdrag beloppet för tjänster som är berättigade av totala inköps priset redan i början så kallas fakturamoddelen.

VKproffsen ansöker om resterande beloppet som rotavdrag med dina uppgifter,personnummer och fastighetsbeteckning hos skatteverket. Glöm inte att du själv är ansvarig för att du är berättigad till ROT-avdrag. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som VKproffsen dragit av, har Vi rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.

Det är viktigt att du lämnar dina uppgifter Ditt personnummer och Fastighetsbeteckningen vid beställning av våra tjänster för Rot-avdrag reduktion.

BETALNING

2019-11-27

Alla betalningar till oss sker vid leverans av varor och/eller tjänster eller förkottbetalning.

Kortbetalning eller Swish betalning

Du har möjligheten att betala din inköp med Mastercard eller VISA med 3D Secure teknologin direkt vid leverans med våra mobila kortterminal (Handelsbanken) eller Swish.

Förskottsbetalning

Betalning sker till bankgiro-konto 608-5971.

Vid betalning ange namn och ordernummer. det tar ca. 2-3 bankdagar från betalningsdatum.

Leveransvillkor

LEVERANS

Efter när du har beställd vår tjänst på www.vkproffsen.se får du orderbekräftelse. Inom kort får du en tidsbokning. Vid bokade tid levererar vi allt som är beställd.

Leveranstid

Leveranstid varierar under hög och låg säsong.

Felsökning, Service och reparation ca1 till 3 arbetsdagar.

Installation klimatanläggning normal 1 till 2 veckor.(med reservation för slutförsäljning)

Omständigheter som är utanför VKproffsens kontroll kan leveranstiden förlängd som strejk, dåligt väder och etc.

VKproffsen informerar dig ändring av leveranstider angående produkt och/eller tjänster.

Fraktskador

Transportskador som är synliga på emballaget måste skrivas på fraktsedel vid mottagande, samt anmälas till transportbolaget och VKproffsen. Kvittera inte mottagandet förrän eventuell felaktighet har noterats på fraktsedel (fraktföretagets kvittensdel) Var noga med att kontrollera din försändelse vid mottagandet, att du fått riktigt antal kolli jämfört med frakthandlingen och att allt gods är oskadat.

Transportskador som inte är synliga på emballaget måste anmälas inom 3 dagar från mottagandet, dvs. uppackning av vara måste ske omgående. Transportskador som inte anmälts inom 3 dagar från mottagande ersätts ej.

Det är alltid du som kund som skall reklamera & framställa ersättningskrav. Detta görs direkt till transportören, enligt deras gällande rutiner.

Det är bra om du behåller allt emballage.

Fraktpris

Fraktpriset beror på vad det du beställer kostar och hur stort det är. Du ser automatiskt fraktpriset i din varukorg och priset justeras automatiskt om du lägger till eller tar bort produkter. Fraktpriset redovisas också i den orderbekräftelse som du får via email i samband med din beställning.

Paket

Leverans sker med PostNord till närmaste utlämningsställe.

Pallgods

Leverans av pallgods sker direkt till angiven leveransadress. Godset lämnas alltid på närmaste plats, som är framkomlig för transportörens fordon. Det är viktigt att du i dina kunduppgifter anger ett telefonnummer, där du lätt kan nås under dagtid.

Som kund ansvarar du för att informera om var godset ska lastas av. Saknas information om var kund önskar att godset placeras, utser föraren en lämplig plats.

Normalt görs ett försök att köra ut godset. Utkörning sker vardagar mellan 08:00 och 16:00. Finns ingen mottagare på plats levereras godset till närmaste utlämningsställe för avhämtning. Ny utkörning kan beställas via transportören till en extra kostnad som debiteras av transportören.

GARANTIER

Garantivillkoren för privatpersoner enligt Konsumentköplagen:

Garantin gäller för fabrikationsfel, inte skador som orsakats av en olyckshändelse eller för att du hanterat varan fel.

Panasonic Luft-luft och luft-vatten värmepumpar 3 års totalgaranti. 5 års kompressor garanti (endast material ex arbete).

Garantivillkoren för juridiska personer (företag, organisationer) enligt Köpslagen:

Panasonic Luft-luft och luft-vatten värmepumpar 1 års totalgaranti.

För att garantin skall gälla krävs produkt och installations tillsammans såld av VKproffsen.

Kompressorgaranti

Kund har rätt att få en ny kompressor, om kunden kan påvisa fel på den befintliga. Kunden ansvarar själv för att den nya kompressorn monteras korrekt. VKproffsen kan neka kunden en ny kompressor om kunden verkar ha fel, eller att orsaken till felet beror på bristfällig skötsel, bristfällig eller hantering, skadegörelse el. dyl.

Kundens ansvar

Kostnader för felsökning eller monteringsarbete där VKproffsen inte informerats och i förhand godkänt att arbete skall utföras ersätts inte. Beror felet däremot på felaktigt handhavande kommer kunden själv att debiteras besöket. Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial såsom filter etc. Inga anspråk på kringkostnader kan heller ställas på till exempel förlorad energibesparing etc.

Reklamtion

Många problem kan åtgärdas genom att gå genom bruksanvisning av produkten. Annars kontakta oss eller göra en reklamation.

Som privat kund Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera en vara under förutsättning att varan är behäftad med ursprungsfel. Men vänta inte med att påtala felet. Vänligen fyll i vårt reklamationsformulär och invänta respons innan du skickar tillbaka några varor. Vi kontaktar dig med de uppgifter som du behöver för att skicka tillbaka varorna till oss.

I de fall då konsumenten, på riktiga grunder, reklamerar köpet gör VKproffsen en återbetalning samt utbetalar ersättning för eventuella kostnader (tex returfrakt) inom 30 dagar från den dag då vi mottagit meddelandet.

Vid eventuella tvister i samband med reklamation så följer vi naturligtvis Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Mer information

Pröva tvister med hjälp av utomstående organ

ÅNGERRÄTT

Du som privatperson har enligt lag 14 dagars ångerrätt. Vid köp av produkt kombinerat med installation är ångerrätten gällande till 24 timmar innan installationen påbörjas, dock längst i 14 dagar. Installationen ses som påbörjad på utsatt starttid.

Alla returer återsänds ända till dörr, med exempelvis Postnord.

Följande måste dock uppfyllas vid åberopade av ångerrätt:

Produkten ska returneras i väsentligt oförändrat skick

Produkten får ej vara använd eller trasig.

Produkten skall returneras i originalförpackning samt med inneremballage.

Produkten skall vara komplett med samtliga tillbehör och originalhandlingar.

Om ovanstående punkter inte uppfylls så kan vi inte godkänna din retur och varan returneras tillbaka till dig samtidigt som du debiteras för fraktkostnaden.

Kontakta oss först via e-mail på info@vkproffsen.se eller per telefon innan du returnerar en vara. Du får då information av oss om hur du går tillväga med returen. Önskar du returnera en vara så står du själv för returfrakten.

Vid ånger av tjänst/installation

Vid ånger av tjänst/installation gäller att ångerrätt löper ut senast 24 timmar innan utförande av tjänst påbörjas. Tjänster ses som påbörjade på utsatt starttid.

Beställningsvaror

Ångerrätt enligt Distansavtalslagen gäller ej för beställningsvaror eftersom dessa är speciellt beställda från leverantör. Varan kan alltså inte avbeställas efter det att beställningsprocessen påbörjats och ej heller returneras efter leverans.

Skötsel av produkt

Om din produkt av någon anledning skulle krångla så kan det finnas många anledningar till detta, Se till att gå igenom bruksanvisning av produkten  för att du ska kunna ta hand om din produkt på allra bästa sätt.