Värmepump Garantivillkor

Värmepump Garantivillkor

Tillsammans med installation säljs värmepumpar med 5 års fullgaranti. Vid garantiåtgärd efter år 2 från datum för installation skall även dokumentation av utförd underhållservice mellan månad 20-24 från datum för installation styrkas av Kunden med hjälp av protokoll...