Allmänt Om du VILL utnyttja ROT-avdraget så köper du en artikel som innehåller installation med ROT-avdrag och godkänner villkoren för Rot-avdrag. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag. Beställaren ska – om entreprenören så begär –...