Publicerad

Allmänt

Om du VILL utnyttja ROT-avdraget så köper du en artikel som innehåller installation med ROT-avdrag och godkänner villkoren för Rot-avdrag.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.

Beställaren ska – om entreprenören så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats.

Beställaren försäkrar att han/hon är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt.

Entreprenören ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden.

För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger entreprenören rätt att omgående fakturera beställaren återstående del av arbetskostnaden. Beställaren är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till entreprenören inom 10 dagar från fakturering.

Dröjsmålsränta utgår från och med den dag entreprenören begärde utbetalning från Skatteverket.

Om du INTE vill utnyttja ROT-avdrag så köper du istället en artikel som endast innehåller installation.

Så här fungerar det

Du använder rot– och rutavdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot– och rutavdraget.

Om du får rot– eller rutarbete som förmån redovisar din arbetsgivare detta på din kontrolluppgift. Därefter får du det förifyllt i din deklaration.

Rot– och rutavdragets storlek

 

Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Rutavdrag för dig under 65 år är max 25 000 kronor per person och år.

Rot– och rutavdragets storlek

Typ av skattereduktion             Max procent av arbetskostnaden                      Max per person och år

Rotavdrag        30 %                   50 000 kr

Rutavdrag för dig under 65 år 50 %                   25 000 kr

Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång                     50 %                   50 000 kr

Den som äger småhus eller har en bostadsrättslägenhet/ägarlägenhet kan få ROT-avdrag med upp till 50 000 kr per person och år. Skatterabatten är 30 % av arbetskostnaden inklusive moms. Konsultera Skatteverket för att få reda på hur mycket avdrag du kan få.

Fakturamodellen innebär i korthet att leverantören debiterar kunden materialkostnaden och 70 % av arbetskostnaden inklusive moms. Resten måste leverantören begära från Skatteverket. Det är bara arbetskostnaden som ger skatterabatt. Det är bara den som själv äger småhuset eller är medlem i Brf som kan få skatterabatt. Det räcker inte att kunden är gift eller sambo med ägaren. Kunden måste också vara myndig.

I Skatteverkets broschyr SKV 323 beskrivs fakturamodellen närmare.

läs gärna mer på www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/rotrutarbete/villkorforattfarotavdrag.

Publicerad

Personuppgifter

VKproffsen följer föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL). För att genomföra ett köp på http://www.vkproffsen.se/ behöver kunden ange sina personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan. Namn, adress, telefonnummer, e-post. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund vid köp och eventuella garantiärenden. Angiven e-postadress används även för marknadsföring med utskick av nyhetsbrev. Kunden kan valfritt välja att avregistrera sig från detta. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (finansiering och Faktura) krävs även personnummer.

Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har kunder rätt att ändra, radera eller få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat. För att få hjälp med detta vänligen kontakta oss på telefon 08-758 32 06 eller via vårt kontaktformulär, se avsnitt kontakta oss. VKproffsen lämnar endast ut personuppgifter till tredje part vid betalning med Wasa Kredit .

 1. Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera kunden om att vi använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på kundens dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsens funktion och användarvänlighet. Det finns två sorters cookies, en sort som sparar en fil permanent på kundens dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden kunden befinner sig på webbplatsen. Vi använder cookies på vår webbplats för att lagra varor i kundens varukorg, förebyggande av bedrägerier och andra ändamål. Om kundens webbläsare är inställd på att neka cookies, kommer kunden inte att kunna slutföra ett köp eller dra nytta av vissa funktioner.

Publicerad

Installation luftvärmepump

Allmänt

En professionellt utförd och dokumenterad installation av behörig tekniker är inte bara ett lagkrav, utan bidrar också till att du får din luftvärmepump optimalt intrimmad för dina behov. Slut på alla diskussioner om vem som är ansvarig och vem du ska kontakta vid eventuella problem. Köp din luftvärmepump med installation av oss så ger vi dig 5 års fullgaranti på hela anläggningen.

Support, både innan och efter köp

Största möjliga besparingspotential

Endast godkända delar av högsta kvalité används

Lång erfarenhet – estetiskt tilltalande installation

Fem (5) års fullgaranti på hela anläggningen

Så här går det till

Du beställer ditt paket med luftvärmepump och installation här på www.varmepump-center.se. Inom några dagar från ordertillfället blir du kontaktad av installatören för att boka tid för installationen. Din värmepump levererar installatören som har denna med sig vid installationstillfället.

Kostnaden för installationen innefattar endast det som anges på artikeln, eventuellt extraarbete i form av mer omfattande håltagning, längre kabeldragning etc. Detta är en överenskommelse direkt mellan dig och installatören och ni måste innan installation komma överens gällande kostnad för detta. Eventuellt extraarbete faktureras kunden . Vi har för tillfället endast möjlighet att erbjuda installation i Stockholms län.Detta ingår i standard installation singel (en inomhusdel och en utomhusdel):

Röranslutning mellan inne och utedel upp till 5 meter kylrör

Eldragning från värmepump till plats för arbetsbrytare

Installation av täckkanaler, konsol och vibrationsdämpare

Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel

Tätning av genomgångshål i vägg

Driftsättning och funktionstest av anläggningen

Instruktion om handhavande

Installationsprotokoll enligt gällande norm

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.

Detta ingår i standard installation multi (två inomhusdelar och en utomhusdel):

Röranslutning mellan två inomhusdelar och en utomhusdel upp till 10 meter kylrör

Eldragning från värmepump till plats för arbetsbrytare

Installation av täckkanaler, konsol och vibrationsdämpare

Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel

Tätning av genomgångshål i vägg

Driftsättning och funktionstest av anläggningen

Instruktion om handhavande

Installationsprotokoll enligt gällande norm

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.

Detta ingår i standard installation multi (tre inomhusdelar och en utomhusdel):

Röranslutning mellan tre inomhusdelar och en utomhusdel upp till 15 meter kylrör

Eldragning från värmepump till plats för arbetsbrytare

Installation av täckkanaler, konsol och vibrationsdämpare

Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel

Tätning av genomgångshål i vägg

Driftsättning och funktionstest av anläggningen

Instruktion om handhavande

Installationsprotokoll enligt gällande norm

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.

Detta ingår i standard installation multi (fyra inomhusdelar och en utomhusdel):

Röranslutning mellan fyra inomhusdelar och en utomhusdel upp till 20 meter kylrör

Eldragning från värmepump till plats för arbetsbrytare

Installation av täckkanaler, konsol och vibrationsdämpare

Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel

Tätning av genomgångshål i vägg

Driftsättning och funktionstest av anläggningen

Instruktion om handhavande

Installationsprotokoll enligt gällande norm

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.

Publicerad

Värmepump Garantivillkor

Tillsammans med installation säljs värmepumpar med 5 års fullgaranti. Vid garantiåtgärd efter år 2 från datum för installation skall även dokumentation av utförd underhållservice mellan månad 20-24 från datum för installation styrkas av Kunden med hjälp av protokoll från VKproffsen. För att ett garantiärende skall hanteras, skall detta felanmälas enligt rådande procedur, via email info@vkproffsen.se . Garantin gäller ej skador orsakade pga handhavandefel. Ej heller skador från yttre åverkan som tex blixtnedslag eller skadegörelse. Korrekt handhavande formuleras i respektive bruksanvisning.

 1. VKproffsen påtar sig i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande, att bidra till avhjälpande av fel i varan som beror på material- eller tillverkningsfel.
 2. VKproffsen ansvar omfattar inte rätt för köparen att själv eller genom annan i vidare utsträckning än som följer av punkt 6 nedan avhjälpa fel i varan på VKproffsensbekostnad, kräva prisavdrag, hävning eller skadestånd.
 3. VKproffsens ansvar omfattar endast fel som uppstår under de för varan avsedda arbetsförhållandena och vid en riktig användning av varan i övrigt. Ansvaret omfattar inte fel som orsakas av omständigheter efter att risken för varan övergått på köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll och normal förslitning eller försämring.
 4. Garantin för företag och organisationer gäller endast fel som visar sig inom 1 år från den dag VKproffsen levererade varan. Garantin för privatpersoner gäller fel som visar sig inom 2 år från den dag VKproffsen levererade varan.

Företag och organisationer erhåller 1 års materialgaranti (reservdel)

Privatpersoner erhåller 2 års materialgaranti (reservdel)

5 års fullgaranti vi köp av värmepump+installation (reservdel+arbete)

OBS: På värmepumpar luft/luft lämnar vi 5 års materialgaranti (reservdel) på kompressorn till alla kunder.

 1. I intet fall får köparen reklamera senare än 14 dagar efter utgången av den ansvarstid som bestäms i punkt 4. Reklamationen skall innehålla en utförlig beskrivning av hur felet yttrar sig. Garantianspråk skall åtföljas av fakturanummer och kundnummer samt uppgifter om när reklamerad vara levererades. Köparen förlorar rätten att göra gällande garantianspråk om han inte skriftligen reklamerar fel inom den tid och på det sätt som bestäms i denna punkt.
 2. Sedan VKproffsen mottagit reklamation och garantianspråk i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande skall VKproffsen, om felet omfattas av garantin, bära kostnaderna för erforderliga reservdelar och fraktkostnader. Skulle köparen själv eller genom icke sakkunnig person ha demonterat reklamerad vara, som varit inmonterad i byggnad eller motsvarande, förlorar han rätten att göra gällande garantianspråk.
 3. Denna garanti omfattar inte varor som säljs ur överskottspartier eller motsvarande.
Publicerad

Värmepump med installation full garanti

När du köper din värmepump med installation hos oss på VKproffsen ingår fem (5) års fullgaranti på hela anläggningen. Det innebär att vi åtgärdar alla fel som har uppstått p.g.a. en felaktig produkt eller undermålig installation utan kostnad för dig som kund.

Hur kan VKproffsen ha så generösa garantier?
En professionellt utförd och dokumenterad installation av behörig tekniker är inte bara ett lagkrav, utan bidrar också till att du får din nya värmepump blir optimalt intrimmad för dina behov. VKproffsen har lång erfarenhet av installationer och arbetar med marknadens bästa material vilket ger oss möjlighet att ge våra kunder fem (5) års fullgaranti på hela anläggningen

Finns det några krav?
Enda kravet vi ställer är att din värmepump får en översyn mellan månad 20-24 efter installationen med en underhållsservice.

Detta skall ingå i en underhållsservice:
Uppmätning av tryck och temperatur samt effektförbrukning
Sanering av inomhus och utomhusdelen
Optimering av prestanda och funktion
Läckagesökning utav köldmedium (krav enligt Naturvårdsverket)
Kontroll av kondensvattnets flöde
Genomgång med kund av utförd service och nödvändiga åtgärder
Upprättande utav serviceprotokoll
Precis som en nyinköpt bil behöver en värmepump lite kärlek och omtanke efter en liten tid i det fria för att förlänga livslängden.

Behöver du hjälp i framtiden med din nya värmepump så ringer du bara till oss på 08-758 32 06 så hjälper vi dig. Läs mer om våra garantivillkor.

Publicerad

betalning

payson150x55_n

Villkor vid betalning mot Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar Payson med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer (endast företag). Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar om inte annat väljs vid köptillfället.Vid fakturaköp tillkommer en avgift om 45 kr . Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger. För att betala mot Faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som utförs vid köpet. Företag som betalar mot Faktura måste vara registrerade i Sverige. Fakturan betalas enligt de betalningsinstruktioner som framgår på fakturan, via Plusgirokonto och OCR-nummer.

Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Det debiteras även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Vid betalning med Faktura/PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

 

Villkor vid delbetalning av Faktura

På en mottagen Faktura kan det i vissa fall framgå ett ”minsta belopp att betala”, om du väljer att betala detta belopp eller ett annat belopp lägre än det totala fakturabeloppet så ingås ett kontokreditavtal. Payson erbjuder dig att, efter godkänd kreditprövning teckna ett kontokreditavtal med vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

 

Om du vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden – den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill du i detta fall ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan du kontakta Svea Ekonomi AB på telefon 08–51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea Ekonomi AB, om du utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper du i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad.

 

Vid frågor så kan du ringa 08–51493113 för närmare information.

 

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.

Fullständiga Delbetalningsvillkor.

Villkor vid Delbetalning

Payson erbjuder dig att vid köptillfället, efter godkänd kreditprövning teckna ett delbetalningsavtal med vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

*Delbetala räntefritt:

3 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 95 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%

6 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 195 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%

12 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%

 

Delbetala räntebärande (vid ordervärde över 5000 kr):

24 månader; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 9,95%

 

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 295 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 12,70 %.

 

Fullständiga Delbetalningsvillkor

 

 

 

Villkor vid Kort & Direktbanksbetalning

Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt betala med Payson. Vi samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/

Publicerad

Allmänna köpvillkor

 1. Allmänt

Föreliggande försäljnings-, leverans-, och garantivillkor avser försäljning av produkter från AB Värme&Kylproffsen Sweden kallad VKproffsen till dess kunder. Det åvilar kunden att hålla sig informerad om villkoren. Kunds lämnande av en order innebär godkännande av dessa villkor.

VKproffsen följer villkoren för konsumentköplagen.

 1. Försäljning

Försäljning från VKproffsen sker till momsregistrerade företag, organisationer och privatpersoner. Vid beställning åligger det svenska företag och organisationer att ange organisationsnummer.

 1. Avtal

Avtal om försäljning mellan VKproffsen och kunden kommer till stånd genom attVKproffsen accepterar kundens order i form av en orderbekräftelse som tillställs kunden.VKproffsen kan inte ingå avtal med minderårig under 18 år utan målsmans godkännande.

 1. Produkter

Alla produkter som säljs på http://www.vkproffsen.se/ är noggrant kontrollerade och godkända för drift i Sverige. Alla produkter levereras med driftsmanualer på svenska. Alla produkter finns i lager om inget annat anges på produkten.

 1. Priser

Samtliga priser i e-handeln anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt för privata kunder och exklusive mervärdesskatt för företag. Eventuella fraktkostnader tillkommer. Beträffande fraktavgifter, se avsnitt leverans. VKproffsen reserverar sig för eventuella tryckfel samt för erforderliga prisjusteringar till följd av omständigheter utanförVKproffsen kontroll.

 1. Betalning

Företag, organisationer och privatpersoner som köper produkter från VKproffsen kan betala genom förskott eller PaysonFaktura. Om du väljer att betala med PaysonFaktura så tillkommer en avgift om 45 kr. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-post adress Du anger. För att betala mot Paysonfaktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Läs mer i avsnittet Betalning .

 1. Annullering

För det fall kunden ej tar emot produkten vid leverans och ej heller avhämtar den på transportleverantörens depå inom 14 dagar annulleras köpet och VKproffsen äger då rätt att som gottgörelse debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tio (10) procent av ordersumman. Detta innebär att debiterat belopp minus dubbel fraktkostnad och tio procent av ordersumman återbetalas till kunden genom insättning å dennes konto.VKproffsen förbehåller sig äganderätten till produkten till dess att full likvid har erlagts.

 1. Ångerrätt

VKproffsen tillämpar Distansavtalslagen. Enligt Distansavtalslagen har konsumenter rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar när man handlar inom Sverige efter det att varan tagits emot utan speciell anledning. Kund har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan. Varan och förpackningen skall återsändas i väsentligen oförändrat skick. VKproffsen återbetalar sedan kunden senast inom 30 dagar i det fall kunden väljer att ångra eller häva köpet. Kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. VKproffsen löser ej ut paket mot postförskott.

Vill kund använda sin ångerrätt skall VKproffsen kontaktas på telefon 08-758 32 06 eller via vårt kontaktformulär, se avsnitt kontakta oss.

 1. Reklamation

Vid fel på en värmepump luft/luft inom tiden för garanti och reklamationsrätt skall detta reklameras via VKproffsen reklamationsformulär för snabbast hjälp, se avsnitt reklamation. Efter en korrekt ifylld reklamation behandlas ärendet i tur och ordning och kunden blir kontaktad via mail eller telefon. Vid godkänd reklamation av tillbehör ersätts kunden för eventuella övriga kostnader som returfrakt. Vid frågor kring reklamationen kontakta vår support på telefon 08-758 32 06 mellan klockan 9:00-16:00 vardagar.

 1. Tvister

Tvist i anledning av detta köp skall slutligt avgöras enligt Svensk lag i Svensk domstol.VKproffsen följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

 1. Förändring av villkor

VKproffsen förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

VKproffsen reserverar sig för eventuella tryckfel samt för erforderliga prisjusteringar till följd av