Installation

luft/luft Värmepump En luft/luft värmepump är en så kallad komfortvärmepump där innedelen sprider värmen med en fläkt. Denna typ av luftvärmepump är ett komplement till det primära värmesystemet och är en bra lösning för att minska uppvärmningskostnaderna i hus som...