Allmänt Om du VILL utnyttja ROT-avdraget så köper du en artikel som innehåller installation med ROT-avdrag och godkänner villkoren för Rot-avdrag. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag. Beställaren ska – om entreprenören så begär –...

Personuppgifter VKproffsen följer föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL). För att genomföra ett köp på http://www.vkproffsen.se/ behöver kunden ange sina personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan. Namn, adress, telefonnummer, e-post. Dessa uppgifter...
Installation luftvärmepump

Installation luftvärmepump

Allmänt En professionellt utförd och dokumenterad installation av behörig tekniker är inte bara ett lagkrav, utan bidrar också till att du får din luftvärmepump optimalt intrimmad för dina behov. Slut på alla diskussioner om vem som är ansvarig och vem du ska kontakta...
Leveransvillkor

Leveransvillkor

Leveranstid för produkter som inte innehåller installationstjänster är maximalt 10 arbetsdagar. För det fall produkten ej finns i lager sker leverans fortast möjligt. KanVKproffsen inte leverera inom avtalad tid blir kunden kontaktad och informerad om förseningen....