ALLMÄNNA KÖPVILLKOR

Allmänt
Föreliggande försäljnings-, leverans-, och garantivillkor avser försäljning av produkter från AB Värme&Kylproffsen Sweden kallad VKproffsen till dess kunder. Det åvilar kunden att hålla sig informerad om villkoren. Kunds lämnande av en order innebär godkännande av dessa villkor.
 VKproffsen följer villkoren för konsumentköplagen.
2. Försäljning
Försäljning från VKproffsen sker till momsregistrerade företag, organisationer och privatpersoner. Vid beställning åligger det svenska företag och organisationer att ange organisationsnummer.
3. Avtal
Avtal om försäljning mellan VKproffsen och kunden kommer till stånd genom attVKproffsen accepterar kundens order i form av en orderbekräftelse som tillställs kunden.VKproffsen kan inte ingå avtal med minderårig under 18 år utan målsmans godkännande.
4. Produkter
Alla produkter som säljs på www.varmepump-center.se är noggrant kontrollerade och godkända för drift i Sverige. Alla produkter levereras med driftsmanualer på svenska. Alla produkter finns i lager om inget annat anges på produkten.
5. Priser
Samtliga priser i e-handeln anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt för privata kunder och exklusive mervärdesskatt för företag. Eventuella fraktkostnader tillkommer. Beträffande fraktavgifter, se avsnitt leveransVKproffsen reserverar sig för eventuella tryckfel samt för erforderliga prisjusteringar till följd av omständigheter utanförVKproffsen kontroll.
6. Betalning
Företag, organisationer och privatpersoner som köper produkter från VKproffsen kan betala genom förskott eller PaysonFaktura. Om du väljer att betala med PaysonFaktura så tillkommer en avgift om 45 kr. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-post adress Du anger. För att betala mot Paysonfaktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Läs mer i avsnittet Betalning .
7. Annullering
För det fall kunden ej tar emot produkten vid leverans och ej heller avhämtar den på transportleverantörens depå inom 14 dagar annulleras köpet och VKproffsen äger då rätt att som gottgörelse debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tio (10) procent av ordersumman. Detta innebär att debiterat belopp minus dubbel fraktkostnad och tio procent av ordersumman återbetalas till kunden genom insättning å dennes konto.VKproffsen förbehåller sig äganderätten till produkten till dess att full likvid har erlagts.
8. Ångerrätt
VKproffsen tillämpar Distansavtalslagen. Enligt Distansavtalslagen har konsumenter rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar när man handlar inom Sverige efter det att varan tagits emot utan speciell anledning. Kund har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan. Varan och förpackningen skall återsändas i väsentligen oförändrat skick. VKproffsen återbetalar sedan kunden senast inom 30 dagar i det fall kunden väljer att ångra eller häva köpet. Kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. VKproffsen löser ej ut paket mot postförskott.
Vill kund använda sin ångerrätt skall VKproffsen kontaktas på telefon 08-758 32 06 eller via vårt kontaktformulär, se avsnitt kontakta oss.
9. Reklamation
Vid fel på en värmepump luft/luft inom tiden för garanti och reklamationsrätt skall detta reklameras via VKproffsen reklamationsformulär för snabbast hjälp, se avsnitt reklamation. Efter en korrekt ifylld reklamation behandlas ärendet i tur och ordning och kunden blir kontaktad via mail eller telefon. Vid godkänd reklamation av tillbehör ersätts kunden för eventuella övriga kostnader som returfrakt. Vid frågor kring reklamationen kontakta vår support på telefon 08-758 32 06 mellan klockan 9:00-16:00 vardagar.
10. Tvister
Tvist i anledning av detta köp skall slutligt avgöras enligt Svensk lag i Svensk domstol.VKproffsen följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.
11. Förändring av villkor
VKproffsen förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.
VKproffsen reserverar sig för eventuella tryckfel samt för erforderliga prisjusteringar till följd av