Allmänt

Om du VILL utnyttja ROT-avdraget så köper du en artikel som innehåller installation med ROT-avdrag och godkänner villkoren för Rot-avdrag.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.

Beställaren ska – om entreprenören så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats.

Beställaren försäkrar att han/hon är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt.

Entreprenören ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden.

För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger entreprenören rätt att omgående fakturera beställaren återstående del av arbetskostnaden. Beställaren är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till entreprenören inom 10 dagar från fakturering.

Dröjsmålsränta utgår från och med den dag entreprenören begärde utbetalning från Skatteverket.

Om du INTE vill utnyttja ROT-avdrag så köper du istället en artikel som endast innehåller installation.

Så här fungerar det

Du använder rot– och rutavdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot– och rutavdraget.

Om du får rot– eller rutarbete som förmån redovisar din arbetsgivare detta på din kontrolluppgift. Därefter får du det förifyllt i din deklaration.

Rot– och rutavdragets storlek

 

Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Rutavdrag för dig under 65 år är max 25 000 kronor per person och år.

Rot– och rutavdragets storlek

Typ av skattereduktion             Max procent av arbetskostnaden                      Max per person och år

Rotavdrag        30 %                   50 000 kr

Rutavdrag för dig under 65 år 50 %                   25 000 kr

Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång                     50 %                   50 000 kr

Den som äger småhus eller har en bostadsrättslägenhet/ägarlägenhet kan få ROT-avdrag med upp till 50 000 kr per person och år. Skatterabatten är 30 % av arbetskostnaden inklusive moms. Konsultera Skatteverket för att få reda på hur mycket avdrag du kan få.

Fakturamodellen innebär i korthet att leverantören debiterar kunden materialkostnaden och 70 % av arbetskostnaden inklusive moms. Resten måste leverantören begära från Skatteverket. Det är bara arbetskostnaden som ger skatterabatt. Det är bara den som själv äger småhuset eller är medlem i Brf som kan få skatterabatt. Det räcker inte att kunden är gift eller sambo med ägaren. Kunden måste också vara myndig.

I Skatteverkets broschyr SKV 323 beskrivs fakturamodellen närmare.

läs gärna mer på www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/rotrutarbete/villkorforattfarotavdrag.