När du köper din värmepump med installation hos oss på VKproffsen ingår fem (5) års fullgaranti på hela anläggningen. Det innebär att vi åtgärdar alla fel som har uppstått p.g.a. en felaktig produkt eller undermålig installation utan kostnad för dig som kund.

Hur kan VKproffsen ha så generösa garantier?
En professionellt utförd och dokumenterad installation av behörig tekniker är inte bara ett lagkrav, utan bidrar också till att du får din nya värmepump blir optimalt intrimmad för dina behov. VKproffsen har lång erfarenhet av installationer och arbetar med marknadens bästa material vilket ger oss möjlighet att ge våra kunder fem (5) års fullgaranti på hela anläggningen

Finns det några krav?
Enda kravet vi ställer är att din värmepump får en översyn mellan månad 20-24 efter installationen med en underhållsservice.

Detta skall ingå i en underhållsservice:
Uppmätning av tryck och temperatur samt effektförbrukning
Sanering av inomhus och utomhusdelen
Optimering av prestanda och funktion
Läckagesökning utav köldmedium (krav enligt Naturvårdsverket)
Kontroll av kondensvattnets flöde
Genomgång med kund av utförd service och nödvändiga åtgärder
Upprättande utav serviceprotokoll
Precis som en nyinköpt bil behöver en värmepump lite kärlek och omtanke efter en liten tid i det fria för att förlänga livslängden.

Behöver du hjälp i framtiden med din nya värmepump så ringer du bara till oss på 08-758 32 06 så hjälper vi dig. Läs mer om våra garantivillkor.