Underhålls Service

Luftvärmepumpar

Trygga din investering!

En luftvärmepump som dammar igen drar mer ström och kan inte leverera samma värme. Regelbundet rengöring är en förutsättning för att värmepumpen skall leverera optimalt och ha lång livstid.

Teckna ett serviceavtal och låt våra experter utföra detta arbete åt dig. Förutom sitt gedigna kunnande på värmepumpar och dess delar har våra tekniker även de verktyg och instrument som behövs för att utföra denna service på bästa möjliga sätt. Dessutom ser vi att servicen utförs varje år utan att du ska behöva tänka på det.

Rengöringen är viktig

Att rengöra det synliga filtret är viktigt men för att få full prestanda är nödvändigt att även det inre filtret och alla övriga komponenter är rena.

Totala översyn

När vi är på plats och rengör din värmepump ordentligt kontrollerar vi även att funktionen är den rätta. Arbetstemperaturen och effektförbrukningen mäts upp och dokumenteras, kondensvattenflödet kontrolleras och vi läcksöker anläggningen så att du kan vara säker på att inget köldmedel läcker ut. Vi byter även batterierna i fjärrkontrollen och ser till att de gamla återvinns för miljöns skull.

Följande moment ingår i servicen

• Rengöring av innerdelens mekanik
• Rengöring eller byte av inre filter.( Vid byte av filter tillkommer en kostnad)

 • Grovrengörning av ytterdelen
  • Uppmätning av arbetstemperatur
  • Uppmätning av effektförbrukning
  • Läcksökning köldmedium
  • Kontroll av kondensvattens flöde
  • Optimering av prestanda och funktion 
  • OBD (On-Board Diagnostics) Diagnos av styrenhet och data funktion 
  • Genomgång med kund av utförd service och nödvändiga åtgärder 
  • Dokumentation av alla uppmätta värden så att Du kan jämföra år efter år.

  Service avtal

Beställ Service

Serviceavtal

Allmänna Villkor

 

För Garanti Service gäller garantitiden som angivet i faktura för varje enskild produkt.

Garantivillkoren förutsätter att produkten är använd i enlighet med information som givits i bruksanvisningen. Handhavandefel rörande pumpens inställningar ingår inte i garanti utan utryckningen debiteras kund!