Allmänt

En professionellt utförd och dokumenterad installation av behörig tekniker är inte bara ett lagkrav, utan bidrar också till att du får din luftvärmepump optimalt intrimmad för dina behov. Slut på alla diskussioner om vem som är ansvarig och vem du ska kontakta vid eventuella problem. Köp din luftvärmepump med installation av oss så ger vi dig 5 års fullgaranti på hela anläggningen.

Support, både innan och efter köp

Största möjliga besparingspotential

Endast godkända delar av högsta kvalité används

Lång erfarenhet – estetiskt tilltalande installation

Fem (5) års fullgaranti på hela anläggningen

Så här går det till

Du beställer ditt paket med luftvärmepump och installation här på www.varmepump-center.se. Inom några dagar från ordertillfället blir du kontaktad av installatören för att boka tid för installationen. Din värmepump levererar installatören som har denna med sig vid installationstillfället.

Kostnaden för installationen innefattar endast det som anges på artikeln, eventuellt extraarbete i form av mer omfattande håltagning, längre kabeldragning etc. Detta är en överenskommelse direkt mellan dig och installatören och ni måste innan installation komma överens gällande kostnad för detta. Eventuellt extraarbete faktureras kunden . Vi har för tillfället endast möjlighet att erbjuda installation i Stockholms län.Detta ingår i standard installation singel (en inomhusdel och en utomhusdel):

Röranslutning mellan inne och utedel upp till 5 meter kylrör

Eldragning från värmepump till plats för arbetsbrytare

Installation av täckkanaler, konsol och vibrationsdämpare

Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel

Tätning av genomgångshål i vägg

Driftsättning och funktionstest av anläggningen

Instruktion om handhavande

Installationsprotokoll enligt gällande norm

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.

Detta ingår i standard installation multi (två inomhusdelar och en utomhusdel):

Röranslutning mellan två inomhusdelar och en utomhusdel upp till 10 meter kylrör

Eldragning från värmepump till plats för arbetsbrytare

Installation av täckkanaler, konsol och vibrationsdämpare

Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel

Tätning av genomgångshål i vägg

Driftsättning och funktionstest av anläggningen

Instruktion om handhavande

Installationsprotokoll enligt gällande norm

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.

Detta ingår i standard installation multi (tre inomhusdelar och en utomhusdel):

Röranslutning mellan tre inomhusdelar och en utomhusdel upp till 15 meter kylrör

Eldragning från värmepump till plats för arbetsbrytare

Installation av täckkanaler, konsol och vibrationsdämpare

Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel

Tätning av genomgångshål i vägg

Driftsättning och funktionstest av anläggningen

Instruktion om handhavande

Installationsprotokoll enligt gällande norm

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.

Detta ingår i standard installation multi (fyra inomhusdelar och en utomhusdel):

Röranslutning mellan fyra inomhusdelar och en utomhusdel upp till 20 meter kylrör

Eldragning från värmepump till plats för arbetsbrytare

Installation av täckkanaler, konsol och vibrationsdämpare

Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel

Tätning av genomgångshål i vägg

Driftsättning och funktionstest av anläggningen

Instruktion om handhavande

Installationsprotokoll enligt gällande norm

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.