Publicerad

Personuppgifter

VKproffsen följer föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL). För att genomföra ett köp på http://www.vkproffsen.se/ behöver kunden ange sina personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan. Namn, adress, telefonnummer, e-post. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund vid köp och eventuella garantiärenden. Angiven e-postadress används även för marknadsföring med utskick av nyhetsbrev. Kunden kan valfritt välja att avregistrera sig från detta. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (finansiering och Faktura) krävs även personnummer.

Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har kunder rätt att ändra, radera eller få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat. För att få hjälp med detta vänligen kontakta oss på telefon 08-758 32 06 eller via vårt kontaktformulär, se avsnitt kontakta oss. VKproffsen lämnar endast ut personuppgifter till tredje part vid betalning med Wasa Kredit .

 1. Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera kunden om att vi använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på kundens dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsens funktion och användarvänlighet. Det finns två sorters cookies, en sort som sparar en fil permanent på kundens dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden kunden befinner sig på webbplatsen. Vi använder cookies på vår webbplats för att lagra varor i kundens varukorg, förebyggande av bedrägerier och andra ändamål. Om kundens webbläsare är inställd på att neka cookies, kommer kunden inte att kunna slutföra ett köp eller dra nytta av vissa funktioner.

Publicerad

Installation luftvärmepump

Allmänt

En professionellt utförd och dokumenterad installation av behörig tekniker är inte bara ett lagkrav, utan bidrar också till att du får din luftvärmepump optimalt intrimmad för dina behov. Slut på alla diskussioner om vem som är ansvarig och vem du ska kontakta vid eventuella problem. Köp din luftvärmepump med installation av oss så ger vi dig 5 års fullgaranti på hela anläggningen.

Support, både innan och efter köp

Största möjliga besparingspotential

Endast godkända delar av högsta kvalité används

Lång erfarenhet – estetiskt tilltalande installation

Fem (5) års fullgaranti på hela anläggningen

Så här går det till

Du beställer ditt paket med luftvärmepump och installation här på www.varmepump-center.se. Inom några dagar från ordertillfället blir du kontaktad av installatören för att boka tid för installationen. Din värmepump levererar installatören som har denna med sig vid installationstillfället.

Kostnaden för installationen innefattar endast det som anges på artikeln, eventuellt extraarbete i form av mer omfattande håltagning, längre kabeldragning etc. Detta är en överenskommelse direkt mellan dig och installatören och ni måste innan installation komma överens gällande kostnad för detta. Eventuellt extraarbete faktureras kunden . Vi har för tillfället endast möjlighet att erbjuda installation i Stockholms län.Detta ingår i standard installation singel (en inomhusdel och en utomhusdel):

Röranslutning mellan inne och utedel upp till 5 meter kylrör

Eldragning från värmepump till plats för arbetsbrytare

Installation av täckkanaler, konsol och vibrationsdämpare

Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel

Tätning av genomgångshål i vägg

Driftsättning och funktionstest av anläggningen

Instruktion om handhavande

Installationsprotokoll enligt gällande norm

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.

Detta ingår i standard installation multi (två inomhusdelar och en utomhusdel):

Röranslutning mellan två inomhusdelar och en utomhusdel upp till 10 meter kylrör

Eldragning från värmepump till plats för arbetsbrytare

Installation av täckkanaler, konsol och vibrationsdämpare

Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel

Tätning av genomgångshål i vägg

Driftsättning och funktionstest av anläggningen

Instruktion om handhavande

Installationsprotokoll enligt gällande norm

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.

Detta ingår i standard installation multi (tre inomhusdelar och en utomhusdel):

Röranslutning mellan tre inomhusdelar och en utomhusdel upp till 15 meter kylrör

Eldragning från värmepump till plats för arbetsbrytare

Installation av täckkanaler, konsol och vibrationsdämpare

Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel

Tätning av genomgångshål i vägg

Driftsättning och funktionstest av anläggningen

Instruktion om handhavande

Installationsprotokoll enligt gällande norm

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.

Detta ingår i standard installation multi (fyra inomhusdelar och en utomhusdel):

Röranslutning mellan fyra inomhusdelar och en utomhusdel upp till 20 meter kylrör

Eldragning från värmepump till plats för arbetsbrytare

Installation av täckkanaler, konsol och vibrationsdämpare

Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel

Tätning av genomgångshål i vägg

Driftsättning och funktionstest av anläggningen

Instruktion om handhavande

Installationsprotokoll enligt gällande norm

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.

Publicerad

Leveransvillkor

Leveranstid för produkter som inte innehåller installationstjänster är maximalt 10 arbetsdagar. För det fall produkten ej finns i lager sker leverans fortast möjligt. KanVKproffsen inte leverera inom avtalad tid blir kunden kontaktad och informerad om förseningen. Kund har rätt att häva köpet utan kostnad vid eventuell försening.
Alla varor finns i lager om inget annat anges på produkten.
I köpet ingår ett leveransförsök. För det fall leverans ej mottages transporteras produkten till Postens närmaste utlämningsställe för kundens avhämtande, någon telefonavisering utlovas ej.
VKproffsen håller produkten försäkrad under transporten. Kunden bör påtala synlig skada direkt till transportören vid leverans av varan. Vid transport- eller dolda skador ska detta anmälas inom skälig tid till VKproffsen per mail eller telefon, 08-758 32 06.

Publicerad

Värmepump Garantivillkor

Tillsammans med installation säljs värmepumpar med 5 års fullgaranti. Vid garantiåtgärd efter år 2 från datum för installation skall även dokumentation av utförd underhållservice mellan månad 20-24 från datum för installation styrkas av Kunden med hjälp av protokoll från VKproffsen. För att ett garantiärende skall hanteras, skall detta felanmälas enligt rådande procedur, via email info@vkproffsen.se . Garantin gäller ej skador orsakade pga handhavandefel. Ej heller skador från yttre åverkan som tex blixtnedslag eller skadegörelse. Korrekt handhavande formuleras i respektive bruksanvisning.

 1. VKproffsen påtar sig i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande, att bidra till avhjälpande av fel i varan som beror på material- eller tillverkningsfel.
 2. VKproffsen ansvar omfattar inte rätt för köparen att själv eller genom annan i vidare utsträckning än som följer av punkt 6 nedan avhjälpa fel i varan på VKproffsensbekostnad, kräva prisavdrag, hävning eller skadestånd.
 3. VKproffsens ansvar omfattar endast fel som uppstår under de för varan avsedda arbetsförhållandena och vid en riktig användning av varan i övrigt. Ansvaret omfattar inte fel som orsakas av omständigheter efter att risken för varan övergått på köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll och normal förslitning eller försämring.
 4. Garantin för företag och organisationer gäller endast fel som visar sig inom 1 år från den dag VKproffsen levererade varan. Garantin för privatpersoner gäller fel som visar sig inom 2 år från den dag VKproffsen levererade varan.

Företag och organisationer erhåller 1 års materialgaranti (reservdel)

Privatpersoner erhåller 2 års materialgaranti (reservdel)

5 års fullgaranti vi köp av värmepump+installation (reservdel+arbete)

OBS: På värmepumpar luft/luft lämnar vi 5 års materialgaranti (reservdel) på kompressorn till alla kunder.

 1. I intet fall får köparen reklamera senare än 14 dagar efter utgången av den ansvarstid som bestäms i punkt 4. Reklamationen skall innehålla en utförlig beskrivning av hur felet yttrar sig. Garantianspråk skall åtföljas av fakturanummer och kundnummer samt uppgifter om när reklamerad vara levererades. Köparen förlorar rätten att göra gällande garantianspråk om han inte skriftligen reklamerar fel inom den tid och på det sätt som bestäms i denna punkt.
 2. Sedan VKproffsen mottagit reklamation och garantianspråk i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande skall VKproffsen, om felet omfattas av garantin, bära kostnaderna för erforderliga reservdelar och fraktkostnader. Skulle köparen själv eller genom icke sakkunnig person ha demonterat reklamerad vara, som varit inmonterad i byggnad eller motsvarande, förlorar han rätten att göra gällande garantianspråk.
 3. Denna garanti omfattar inte varor som säljs ur överskottspartier eller motsvarande.
Publicerad

Värmepump med installation full garanti

När du köper din värmepump med installation hos oss på VKproffsen ingår fem (5) års fullgaranti på hela anläggningen. Det innebär att vi åtgärdar alla fel som har uppstått p.g.a. en felaktig produkt eller undermålig installation utan kostnad för dig som kund.

Hur kan VKproffsen ha så generösa garantier?
En professionellt utförd och dokumenterad installation av behörig tekniker är inte bara ett lagkrav, utan bidrar också till att du får din nya värmepump blir optimalt intrimmad för dina behov. VKproffsen har lång erfarenhet av installationer och arbetar med marknadens bästa material vilket ger oss möjlighet att ge våra kunder fem (5) års fullgaranti på hela anläggningen

Finns det några krav?
Enda kravet vi ställer är att din värmepump får en översyn mellan månad 20-24 efter installationen med en underhållsservice.

Detta skall ingå i en underhållsservice:
Uppmätning av tryck och temperatur samt effektförbrukning
Sanering av inomhus och utomhusdelen
Optimering av prestanda och funktion
Läckagesökning utav köldmedium (krav enligt Naturvårdsverket)
Kontroll av kondensvattnets flöde
Genomgång med kund av utförd service och nödvändiga åtgärder
Upprättande utav serviceprotokoll
Precis som en nyinköpt bil behöver en värmepump lite kärlek och omtanke efter en liten tid i det fria för att förlänga livslängden.

Behöver du hjälp i framtiden med din nya värmepump så ringer du bara till oss på 08-758 32 06 så hjälper vi dig. Läs mer om våra garantivillkor.

Publicerad

betalning

payson150x55_n

Villkor vid betalning mot Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar Payson med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer (endast företag). Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar om inte annat väljs vid köptillfället.Vid fakturaköp tillkommer en avgift om 45 kr . Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger. För att betala mot Faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som utförs vid köpet. Företag som betalar mot Faktura måste vara registrerade i Sverige. Fakturan betalas enligt de betalningsinstruktioner som framgår på fakturan, via Plusgirokonto och OCR-nummer.

Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Det debiteras även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Vid betalning med Faktura/PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

 

Villkor vid delbetalning av Faktura

På en mottagen Faktura kan det i vissa fall framgå ett ”minsta belopp att betala”, om du väljer att betala detta belopp eller ett annat belopp lägre än det totala fakturabeloppet så ingås ett kontokreditavtal. Payson erbjuder dig att, efter godkänd kreditprövning teckna ett kontokreditavtal med vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

 

Om du vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden – den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill du i detta fall ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan du kontakta Svea Ekonomi AB på telefon 08–51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea Ekonomi AB, om du utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper du i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad.

 

Vid frågor så kan du ringa 08–51493113 för närmare information.

 

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.

Fullständiga Delbetalningsvillkor.

Villkor vid Delbetalning

Payson erbjuder dig att vid köptillfället, efter godkänd kreditprövning teckna ett delbetalningsavtal med vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

*Delbetala räntefritt:

3 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 95 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%

6 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 195 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%

12 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%

 

Delbetala räntebärande (vid ordervärde över 5000 kr):

24 månader; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 9,95%

 

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 295 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 12,70 %.

 

Fullständiga Delbetalningsvillkor

 

 

 

Villkor vid Kort & Direktbanksbetalning

Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt betala med Payson. Vi samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/

Publicerad

Allmänna köpvillkor

 1. Allmänt

Föreliggande försäljnings-, leverans-, och garantivillkor avser försäljning av produkter från AB Värme&Kylproffsen Sweden kallad VKproffsen till dess kunder. Det åvilar kunden att hålla sig informerad om villkoren. Kunds lämnande av en order innebär godkännande av dessa villkor.

VKproffsen följer villkoren för konsumentköplagen.

 1. Försäljning

Försäljning från VKproffsen sker till momsregistrerade företag, organisationer och privatpersoner. Vid beställning åligger det svenska företag och organisationer att ange organisationsnummer.

 1. Avtal

Avtal om försäljning mellan VKproffsen och kunden kommer till stånd genom attVKproffsen accepterar kundens order i form av en orderbekräftelse som tillställs kunden.VKproffsen kan inte ingå avtal med minderårig under 18 år utan målsmans godkännande.

 1. Produkter

Alla produkter som säljs på http://www.vkproffsen.se/ är noggrant kontrollerade och godkända för drift i Sverige. Alla produkter levereras med driftsmanualer på svenska. Alla produkter finns i lager om inget annat anges på produkten.

 1. Priser

Samtliga priser i e-handeln anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt för privata kunder och exklusive mervärdesskatt för företag. Eventuella fraktkostnader tillkommer. Beträffande fraktavgifter, se avsnitt leverans. VKproffsen reserverar sig för eventuella tryckfel samt för erforderliga prisjusteringar till följd av omständigheter utanförVKproffsen kontroll.

 1. Betalning

Företag, organisationer och privatpersoner som köper produkter från VKproffsen kan betala genom förskott eller PaysonFaktura. Om du väljer att betala med PaysonFaktura så tillkommer en avgift om 45 kr. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-post adress Du anger. För att betala mot Paysonfaktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Läs mer i avsnittet Betalning .

 1. Annullering

För det fall kunden ej tar emot produkten vid leverans och ej heller avhämtar den på transportleverantörens depå inom 14 dagar annulleras köpet och VKproffsen äger då rätt att som gottgörelse debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tio (10) procent av ordersumman. Detta innebär att debiterat belopp minus dubbel fraktkostnad och tio procent av ordersumman återbetalas till kunden genom insättning å dennes konto.VKproffsen förbehåller sig äganderätten till produkten till dess att full likvid har erlagts.

 1. Ångerrätt

VKproffsen tillämpar Distansavtalslagen. Enligt Distansavtalslagen har konsumenter rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar när man handlar inom Sverige efter det att varan tagits emot utan speciell anledning. Kund har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan. Varan och förpackningen skall återsändas i väsentligen oförändrat skick. VKproffsen återbetalar sedan kunden senast inom 30 dagar i det fall kunden väljer att ångra eller häva köpet. Kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. VKproffsen löser ej ut paket mot postförskott.

Vill kund använda sin ångerrätt skall VKproffsen kontaktas på telefon 08-758 32 06 eller via vårt kontaktformulär, se avsnitt kontakta oss.

 1. Reklamation

Vid fel på en värmepump luft/luft inom tiden för garanti och reklamationsrätt skall detta reklameras via VKproffsen reklamationsformulär för snabbast hjälp, se avsnitt reklamation. Efter en korrekt ifylld reklamation behandlas ärendet i tur och ordning och kunden blir kontaktad via mail eller telefon. Vid godkänd reklamation av tillbehör ersätts kunden för eventuella övriga kostnader som returfrakt. Vid frågor kring reklamationen kontakta vår support på telefon 08-758 32 06 mellan klockan 9:00-16:00 vardagar.

 1. Tvister

Tvist i anledning av detta köp skall slutligt avgöras enligt Svensk lag i Svensk domstol.VKproffsen följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

 1. Förändring av villkor

VKproffsen förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

VKproffsen reserverar sig för eventuella tryckfel samt för erforderliga prisjusteringar till följd av

Publicerad

Installation

luft/luft Värmepump

En luft/luft värmepump är en så kallad komfortvärmepump där innedelen sprider värmen med en fläkt. Denna typ av luftvärmepump är ett komplement till det primära värmesystemet och är en bra lösning för att minska uppvärmningskostnaderna i hus som saknar ett vattenburet värmesystem, till exempel hus med direktverkande el.

Många av modellerna renar även innomhusluften och kan ge komfortkyla på sommaren.

En luft/luft värmepump kan minska energikostnaden med upp till 50%.

Standardinstallation luft/luftvärmepump

 

Med standardinstallation av luft/luftvärmepump avses en pump i storleken 3-7 kW.

 • 4 m rördragning mellan inomhus och utomhusdel.
  • 4 m rörkanal och 2st täcksidor.
  • 4 meter kondensvattenslang.
  • Väggstativ och vibrationsdämpande fästen.*
  • Utomhusdel placering max 1,5 m från marknivå. **
  • Elinstallation (anslutning till befintlig jordad grupps ledning)***
  • Innerdel max höjd 2,5 meter.
  • Håltagning i trä, tegel eller lättbetongs yttervägg 1st.
  • Tätning av väggenomföring, fasadskador ersätts ej.
  • Igångsättning och test av värmepump.
  • Instruktion till kund om handhavande.
  • Resor av max 10 mil ToR från försäljningsstället. ****
  • Installationsprotokoll enligt SWEDAC normer.
  • Grovstädning

 

Tilläggsarbete och material i samband med standardinstallation,

* Byte till markstativ i samband med standard installation kunden måste gjuta ett eget
betongfundament i mått 100X60 cm, placera ca 10 cm från yttervägg. Kund kan också ha ett
underlag av plattor eller dylikt, viktigt är att underlaget är stabil.
** Montering av utedel högre än 1,5 m (Offert)
*** Vi rekommenderar att värmepumpen ansluts till separat säkring.
Kostnad för detta kan lämnas på separat offert beroende på befintlig elinstallation
**** Vid Installationer på öar tillkommer kostnader transport och restid.
Installation på öar där servicebil ej kan medföras tillkommer dessutom 958:-

I priset ingår ej (förutom tillkommande kostnader ovan)

– Kondensvattenpump , Specialstativ , Skylift och/eller ställningsmaterial .

ALLMÄNNA VILLKOR 2010-01-01 AB Värme & Kyl Proffsen Sweden (VK proffsen)

 

 1. Inledning 

Installationen omfattar konfigurering, montering och driftsättning av system samt funktionstest. Installation och driftsättning sker under ordinarie arbetstid. (Helgfri måndag – fredag 08.00 – 17.00 om ej annat anges. Arbete som på Kundens begäran sker under annan tid faktureras separat. 

 1. Installation 

VK proffsen har tagit fram olika standardinstallations paketer till olika applikationer. 
Standardinstallation luft/luftvärmepump se http://www.vkproffsen.se/index-13d.html
Standardinstallation luft/vattenvärmepump se http://www.vkproffsen.se/index-13e.html
Standardinstallation bergvärmepump se http://www.vkproffsen.se/index-13b.html
Standardinstallation frånluftsvärmepump se http://www.vkproffsen.se/index-13c.html
Tilläggsarbete, resor och material i samband med standardinstallation debiteras kund (beställaren) extra enligt 
tjänsteprislista och faktureras separat. Övriga installation (er) debitering sker löpande gentemot gällande tjänsteprislista och faktureras separat. Samtliga lokaler skall finnas tillgängliga vid överenskommet datum. Försening orsakad av annan part än VK proffsen eller av denna anlitat part, debiteras löpande gentemot tjänsteprislista, faktureras separat. För arbete på höga höjder som kräver liftar eller dylikt sker debitering gentemot gällande tjänsteprislista, faktureras separat. VK proffsen utför inte arbete i farliga miljöer där det finns uppenbar hälsorisk. VK proffsen samordnar leveranser från underleverantörer gentemot Kund. 
VK proffsen eller av denna utsedd ansvarar för besiktning och godkänner slutbesiktning av installationen. 
VK proffsen eller av denna anlitat part är ansvarig för installationen. 
ALLMÄNNA VILLKOR 2010-01-01 
AB Värme & Kyl Proffsen Sweden (VK proffsen)

 1. Driftsättning 

Vid driftsättning görs intrimning av systemet av VK proffsen eller av denna utsedd tekniker. Test görs av beställda funktioner. 

 1. Generellt 

Rummet där apparaten placeras skall uppfylla följande krav: 
• Luften skall vara fri från rök och ej innehålla gaser eller syraångor. 
• Jordat el matning med rätt Amper till passande modell skall finnas där apparat (er) placeras. Ombyggnad , tillbyggnader och anpassning av El central, kabeldragningar debiteras kostnad löpande gentemot gällande tjänsteprislista, faktureras separat.

 1. Fraktkostnad 

Fraktkostnad ingår ej i beställningssumma utan tillkommer och debiteras enligt gällande tjänsteprislista, om inte annat skriftligen överenskommits. 

 1. Installatörs resekostnad 

Installatörs resekostnad ingår ej i beställningssumma utan tillkommer vid installationer som är mer än 50 km tur och retur från TÄBY centrum och debiteras enligt gällande tjänsteprislista. om inte annat skriftligen överenskommits. 

 1. Undersökning, reklamation och leveransgodkännande 

Det åligger Kund att på egen bekostnad vidtaga erforderliga åtgärder för alt mottaga objektet då det ställs till hans förfogande. Objektet skall anses vara ställt till Kundens förfogande och ansvaret för objektet övergår till Kund, när objektet är levererat till den av Kund anvisad plats. Kund skall vid leveranstidpunkten undersöka objektet noggrant och göra erforderliga kontroller av att objektet fungerar. Är objektet behäftat med fel eller brist, eller är leveransen försenad, skall Kund senast inom fem (5) dagar (leveranskontrollperioden) från mottagen leverans – eller vid försening, avtalad leveransdag – skriftligen reklamera leveransen, till VK proffsen. I övriga fall skall Kund skriftligen godkänna leveransen inom leveranskontrollperioden. Har Kund ej reklamerat/godkänt leveransen inom leveranskontrollperioden anses leveransen godkänd. Kund skall bära alla kostnader som är förbundna med att göra krav gällande mot VK proffsen. Eventuell dröjsmålsränta som orsakas av Kundens dröjsmål med leveransgodkännandet, debiteras Kund. 

 1. Tredjeparts avtal 

Vid hyra, leasing eller avbetalning av objektet via tredjepart gäller villkoren enligt Finansbolagets villkor. Finansbolagets villkor gäller med företräde framför VK proffsens Allmänna villkor. Godkänner finansbolaget ej Kund som långtagare, är Kund skyldig att betala VK proffsen kontant. 

 1. Andra kostnader 

VK proffsens kostnader, såsom för transport, installation och dylikt avseende objektet skall betalas av Kund vid anfordran om inte annat skriftligen överenskommits. 

 1. Hyra/Månadsavgift 

Kunden förbinder sig att betala den i avtalet fastställda hyreskostnaden/månadsavgiften under den avtalade perioden. Om avtalets omfattning ändras regleras hyreskostnaden/månadsavgiften i motsvarande mån, normalt i samband med nästkommande fakturering. VK proffsen har rätt att reglera den avtalade hyreskostnaden/månadsavgiften en gång per år. Sådan reglering får inte överstiga kostnadsutvecklingen enligt KPI. Hyreskostnaden/månadsavgiften träder i kraft det datum som anges i avtalet, dock tidigast det datum då utrustningen sätts i drift. Avtalet gäller till dess det sägs upp av endera parten. Uppsägning av avtalet, skall ske skriftligen, via rekommenderat brev minst fyra (4) månader före kontraktstidens utgång. Sker ej sådan uppsägning förlängs kontraktstiden automatiskt med ytterligare ett (1) år. Kostnaden för nedmontering av objektet debiteras gentemot gällande tjänsteprislista, Objektet är VK proffsens egendom. 

 1. Betalningsvillkor vid månads-, kvartals- eller årsbetalning 

Avgifterna skall betalas i forskott för varje betalningsperiod och vara VK proffsen tillhanda senast den sista dagen i månaden före respektive betalningsperiod. VK proffsen reserverar sig för sedvanlig kredit prövning. 

 1. Autogiro

Kund är skyldig att, om VK proffsen så begär, tillämpa automatisk bank- eller postgiroöverföring på betalningarna enligt detta avtal.

 1. Dröjsmålsränta

Vid dröjsmål med erläggande av betalning enligt delta avtal skall Kund betala ränta på förfallet belopp med två (2) procentenheter per månad. Avgifter rör bevakning, inkasso och indrivning hos Kund eller annan betalningsskyldig skall betalas av Kund vid anfordran. 

 1. Rot-avdrag

Från den 8 dec. 2008 har du som privat kund möjlighet att få skattereduktion på 50% av arbetskostnaden vid Rot arbete. Läs mer på skatteverket. www.skatteverket.se .Från den 1 juli 2009 gäller den så kallade faktura modellen vid Rot-arbete : du som kund betala endast 50% av arbetskostnaden och resterande får företaget ansöka om hos skatteverket. Om skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktion som vi dragit av så har vi rätt att efterfakturera det belopp som skatteverket inte beviljat! För att ansöka om Rot-avdraget i kassan måste du ange ditt personnummer, din fastighetsbeteckning alternativ för bostadsrätt, lägenhetsbeteckning och bostadsrättsförenings organisationsnummer.

 1. Betalning

Vi friskriver oss för eventuella felaktigheter. Avgift för frakt tillkommer. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som VK proffsen inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.
Betalsätt
VKproffsen erbjuder ett antal betalsätt för att bäst tillgodose dina behov som kund:
1. Förskotts betalning Plusgirot 
2. Avbetalning
3. Faktura

Avbetalning
Dela upp betalningen

I samarbete med Resurs Bank kan vi erbjuda dig avbetalning. Se www.resurs.se för lånevillkor.
När du väljer avbetalning. Vi tar en kreditupplysning på ditt personnummer. Efter godkännande av banken, du får låneansökan för komplettering och retur till oss. 

Faktura 

Vi kan erbjuda betalning mot 10 dagars faktura. För denna tjänst debiterar vi en fakturaavgift på 95 kr (inkl moms). När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer.
Leverans sker till den adress som finns registrerad såsom folkbokföringsadress. Betalningsvillkor är 10 dagar netto.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiterar lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18 år.

 1. Skatter och avgifter mm 

I detta avtal ingår mervärdesskatt. De särskilda hanteringsavgifter som för var tid tillämpas av VK proffsen såsom för uppläggning av avtalet och avisering vid förfallodagar ingår ej i detta avtal. Upplysning om gällande hanteringsavgifter lämnas av VK proffsen vid förfrågan.


 1. Garantivillkor 

Garantitiden på fabrikationsfel är 1-5 år från leveransdatum beroende på modell, se avtal. I de fall garantin åberopas skall kunden kontakta VK proffsen med angivande av vilka fel som åberopas. Garantin omfattar endast utbyte eller reparation av felaktiga produkter. Garantin omfattar ej skador uppkomna genom onormala överspänningar i anläggningen orsakade av t.ex. åsknedslag eller genom att erforderlig service ej har utförts. Garantin omfattar ej köldmedium, kyl/värmebärare, fjärkontroller, kostnader för resor till Öar , frakt och förbrukningsmaterial som t.ex. filter, batterier. VK proffsen äger rätt att självständigt bedöma om reparation av en viss enhet skall ske med nya delar eller med begagnade delar. De enheter som byts ut tillhör VK proffsen. Garantin upphör att gälla om Kund eller av denna anlitad gör åverkan på objektet utan VK proffsen skriftliga godkännande. 

 1. Om service och andra tjänster 

Om det i avtalet ingår service eller andra tjänster har VK proffsen förvärvat samtliga rättigheter till dessa. Servicearbetstid ingår dagtid i form av prioriterad tillgång till fält- och telefonsupport. Ersättning för resor, arbetstid och fraktkostnader ingår i serviceavtalet. Förbrukningsmaterial som t.ex. filter batterier ingår ej.
Serviceavtalet omfattar ej skador uppkomna genom onormala överspänningar i anläggningen orsakade av t.ex. åsknedslag, åtgärder av fel och driftstörningar i elnätet, elektriska installationer som inte tillhör den i avtalet avsedda utrustningen, utförande av specifikationsändringar, installation eller flyttning av den med serviceavtalet avsedda utrustningen. Serviceavtalet omfattar inte åtgärdande av fel som beror på fel på nedgrävda eller inmurade slangar/kablar, fel eller forsummelse från kundens sida såsom t.ex. egenhändigt utförd reparation där skrifttig accept från VK proffsen inte föreligger, onormal användning eller åsidosättande av krav på driftmiljön, oförutsedda händelser såsom skadegörelse, vattenskador, brand, blixtnedslag, inducerad överspänning eller brister i elförsörjningen. VK proffsen äger rätt att utföra avtalade service genom anlitad uppdragstagare. Vid avtalade fasta servicebesök gäller avtalet dessa fasta servicebesök. Vid löpande serviceavtal gäller att avtalsperioden löper 24 månader från det att produkten installerats, dock minst Två (2) hela kalenderår. Efter andra hela kalenderåret löper avtalet kalenderårsvis. Uppsägning av avtalet, skall ske skriftligen, via rekommenderat brev, minst fyra (4) månader före kontraktstidens utgång. Sker ej sådan uppsägning förlängs kontraktstiden automatiskt med ytterligare ett (1) år. Kund skall erlägga betalning för utförd service och andra tjänster till VK proffsen. 

 1. Tillägg eller ändringar 

Detta avtal innehåller allt vad som avtalats mellan parterna, Muntliga överenskommelser som kan ha gjorts före undertecknandet av detta avtal skall vara utan verkan. Leverantören och övriga personer som inte är anställda av VK proffsen och som kan ha varit involverade vid tillkomsten av detta avtal är inte VK proffsens ombud och äger ej rätt att företräda VK proffsen. VK proffsen ansvarar följaktligen inte för några garantier, utfästelser eller andra uttalanden som lämnats av dessa personer. Tillägg i detta avtal skall för att vara gällande att ske skriftligen och vara undertecknade av både VK proffsen och Kund. VK proffsen reserverar sig för uppenbart felaktiga uppgifter och slutförsäljning. VK proffsen har rätt att ersätta beställd utrustning med likvärdig utrustning om beställd utrustning inte finns i lager, har utgått ur sortimentes eller är slutsåld. VK proffsen äger rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg inhämta Kunds godkännande.

 1. Meddelanden m m 

Kund skall utan dröjsmål skriftligen underrätta VK proffsen om adressändring. Har VK proffsen i rekommenderat brev avsänt meddelande som rör detta avtal till kund, skall meddelandet anses ha nått kund senast på tredje dagen efter avsändandet. Meddelande som sänts med telefax eller elektronisk post skall anses ha nått kund omedelbart.

 1. Befrielsegrunder 

VK proffsens åtagande enligt detta avtal gäller under förutsättning att åtagandet inte förhindras eller görs oskäligt betungande på grund av omständighet utanför VK proffsens kontroll som inte rimligen kunnat förutses vid avtalets tillkomst. VK proffsen är inte ansvarig för skada eller dröjsmål som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet utom VK proffsens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om VK proffsen självt är föremål for eller vidtar sådan konfliktårgård. För att VK proffsen skall ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund som nu angetts skall denne muntligen snarast och skriftligen utan dröjsmål underrätta Kund om att omständighet, som kan åberopas som befrielsegrund föreligger. Befrielsegrund medför att parten är befriad från att fullgöra sina åtaganden på avtalad tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas till följd av den inträffade befrielsegrunden. VK proffsen är inte skyldigt att i något fall ersätta uppkommen skada om VK proffsen varit normalt aktsam.

 1. Lag 

Tvist mellan parterna i detta avtal eller med part som erhållit rättigheter med utgångspunkt i detta avtal skall avgöras med användning av svensk lag. Skulle tvist hamna i domstol, skall domstol i Stockholm användas om möjligt. Anspråk med anledning av denna Avtal skall framställas skriftligen senast en (1) månad efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om grunden för kravet. 

 1. Information och dataregister 

Kund samtycker till att uppgifter från avtalet förs in i ett inom VK proffsen fört register. Registret innehåller uppgifter om namn, personnummer, adress, telefonnummer samt reskontrainformation t.ex. om inkassoåtgärder och förfallen fordran. Till registret kan också komma att inhämtas uppgifter från andra personregister. Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal behandlas av VK proffsen, av bolag i VK proffsens -koncernen och av företag koncernen samarbetar med för administration och fullgörelse av ingångna avtal. Detta inkluderar bl a uppgifter om kontakter med VK proffsen, ex. notering av frågor, klagomål etc. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl a marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av VK proffsen, av bolag i VK proffsens -koncern och av företag koncernen samarbetar med. Kund kan skriftligen anmäla till VK proffsen, att denne inte vill att personuppgifterna skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Kund kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till VK proffsen, erhålla information om vilka personuppgifter om denne som VK proffsen behandlar. Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till VK proffsen. 

 1. Överlåtelse av avtalet 

VK proffsen äger rätt att utan medgivande från Kund överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta avtal. Part äger rätt att med motpartens godkännande överlåta avtalet till annan privatperson eller till annat företag inom koncern eller företagsgrupp i vilket part ingår vid avtalets träffande eller senare kommit att ingå Om den part på vilken Kund överlåtit avtalet inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet svarar den ursprungliga Kunden för förpliktelsernas fullgörande

Publicerad

Service & Reparation

Underhålls Service

Luftvärmepumpar

Trygga din investering!

En luftvärmepump som dammar igen drar mer ström och kan inte leverera samma värme. Regelbundet rengöring är en förutsättning för att värmepumpen skall leverera optimalt och ha lång livstid.

Teckna ett serviceavtal och låt våra experter utföra detta arbete åt dig. Förutom sitt gedigna kunnande på värmepumpar och dess delar har våra tekniker även de verktyg och instrument som behövs för att utföra denna service på bästa möjliga sätt. Dessutom ser vi att servicen utförs varje år utan att du ska behöva tänka på det.

Rengöringen är viktig

Att rengöra det synliga filtret är viktigt men för att få full prestanda är nödvändigt att även det inre filtret och alla övriga komponenter är rena.

Totala översyn

När vi är på plats och rengör din värmepump ordentligt kontrollerar vi även att funktionen är den rätta. Arbetstemperaturen och effektförbrukningen mäts upp och dokumenteras, kondensvattenflödet kontrolleras och vi läcksöker anläggningen så att du kan vara säker på att inget köldmedel läcker ut. Vi byter även batterierna i fjärrkontrollen och ser till att de gamla återvinns för miljöns skull.

Följande moment ingår i servicen

• Rengöring av innerdelens mekanik
• Rengöring eller byte av inre filter.( Vid byte av filter tillkommer en kostnad)

 • Grovrengörning av ytterdelen
  • Uppmätning av arbetstemperatur
  • Uppmätning av effektförbrukning
  • Läcksökning köldmedium
  • Kontroll av kondensvattens flöde
  • Optimering av prestanda och funktion 
  • OBD (On-Board Diagnostics) Diagnos av styrenhet och data funktion 
  • Genomgång med kund av utförd service och nödvändiga åtgärder 
  • Dokumentation av alla uppmätta värden så att Du kan jämföra år efter år.

  Service avtal

Beställ Service

Serviceavtal

Allmänna Villkor

 

För Garanti Service gäller garantitiden som angivet i faktura för varje enskild produkt.

Garantivillkoren förutsätter att produkten är använd i enlighet med information som givits i bruksanvisningen. Handhavandefel rörande pumpens inställningar ingår inte i garanti utan utryckningen debiteras kund!