Säkerhet

Personuppgifter VKproffsen följer föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL). För att genomföra ett köp på http://www.vkproffsen.se/ behöver kunden ange sina personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan. Namn, adress, telefonnummer, e-post. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund vid köp och eventuella garantiärenden. Angiven e-postadress används även för marknadsföring […]

ROT-avdrag

Allmänt Om du VILL utnyttja ROT-avdraget så köper du en artikel som innehåller installation med ROT-avdrag och godkänner villkoren för Rot-avdrag. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag. Beställaren ska – om entreprenören så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats. Beställaren försäkrar att […]

Installation luftvärmepump

Allmänt En professionellt utförd och dokumenterad installation av behörig tekniker är inte bara ett lagkrav, utan bidrar också till att du får din luftvärmepump optimalt intrimmad för dina behov. Slut på alla diskussioner om vem som är ansvarig och vem du ska kontakta vid eventuella problem. Köp din luftvärmepump med installation av oss så ger […]

Leveransvillkor

Leveranstid för produkter som inte innehåller installationstjänster är maximalt 10 arbetsdagar. För det fall produkten ej finns i lager sker leverans fortast möjligt. KanVKproffsen inte leverera inom avtalad tid blir kunden kontaktad och informerad om förseningen. Kund har rätt att häva köpet utan kostnad vid eventuell försening. Alla varor finns i lager om inget annat […]

Värmepump Garantivillkor

Tillsammans med installation säljs värmepumpar med 5 års fullgaranti. Vid garantiåtgärd efter år 2 från datum för installation skall även dokumentation av utförd underhållservice mellan månad 20-24 från datum för installation styrkas av Kunden med hjälp av protokoll från VKproffsen. För att ett garantiärende skall hanteras, skall detta felanmälas enligt rådande procedur, via email info@vkproffsen.se […]

Värmepump med installation full garanti

När du köper din värmepump med installation hos oss på VKproffsen ingår fem (5) års fullgaranti på hela anläggningen. Det innebär att vi åtgärdar alla fel som har uppstått p.g.a. en felaktig produkt eller undermålig installation utan kostnad för dig som kund. Hur kan VKproffsen ha så generösa garantier? En professionellt utförd och dokumenterad installation […]

betalning

Villkor vid betalning mot Faktura Vid betalning via faktura samarbetar Payson med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer (endast företag). Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar om inte annat väljs vid köptillfället.Vid fakturaköp tillkommer en avgift om 45 kr . Fakturan kommer att sändas separat med e-post […]

Allmänna köpvillkor

Allmänt Föreliggande försäljnings-, leverans-, och garantivillkor avser försäljning av produkter från AB Värme&Kylproffsen Sweden kallad VKproffsen till dess kunder. Det åvilar kunden att hålla sig informerad om villkoren. Kunds lämnande av en order innebär godkännande av dessa villkor. VKproffsen följer villkoren för konsumentköplagen. Försäljning Försäljning från VKproffsen sker till momsregistrerade företag, organisationer och privatpersoner. Vid […]

Installation

luft/luft Värmepump En luft/luft värmepump är en så kallad komfortvärmepump där innedelen sprider värmen med en fläkt. Denna typ av luftvärmepump är ett komplement till det primära värmesystemet och är en bra lösning för att minska uppvärmningskostnaderna i hus som saknar ett vattenburet värmesystem, till exempel hus med direktverkande el. Många av modellerna renar även […]

Behörighet

Vår affärsidé är att ge våra kunder kompletta Energismarta lösningar för värme och kyl system. Vi arbetar med produkter som är av hög kvalité och är lämpade för nordiskt klimat. . Kvalitet och yrkeskunskap ger extra köptrygghet ! Vi har: Ackreditering SWEDAC nr 6862 Certifikat för kyl och värmepumpsanläggningar VVS certifikat –Vattensäkra Sverige

Service & Reparation

Underhålls Service Luftvärmepumpar Trygga din investering! En luftvärmepump som dammar igen drar mer ström och kan inte leverera samma värme. Regelbundet rengöring är en förutsättning för att värmepumpen skall leverera optimalt och ha lång livstid. Teckna ett serviceavtal och låt våra experter utföra detta arbete åt dig. Förutom sitt gedigna kunnande på värmepumpar och dess […]